interference

 • 121interference action — trukdžių poveikis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. interference action; interference effect vok. Störungseinfluß, m rus. влияние помех, n pranc. effet de perturbation, m …

  Automatikos terminų žodynas

 • 122interference effect — trukdžių poveikis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. interference action; interference effect vok. Störungseinfluß, m rus. влияние помех, n pranc. effet de perturbation, m …

  Automatikos terminų žodynas

 • 123interférence par canal commun — abipusiai sutaptinių kanalų trukdžiai statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. co channel interference vok. Gleichkanalstörung, f rus. помеха от передатчика совмещённого канала, f pranc. interférence par canal commun, f …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 124interference photocathode — interferencinis fotokatodas statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. interference photocathode vok. Interferenzphotokatode, f rus. интерференционный фотокатод, m pranc. photocathode à interférence, f …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 125interference fringes — interferencijos juostelės statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. interference fringes vok. Interferenzstreifen, m rus. интерференционные полосы, f pranc. franges d interférence, f …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 126interférence des câbles — tarpkabeliniai trukdžiai statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. cable interference vok. Kabelbeeinflussung, f rus. взаимные помехи кабелей, f pranc. interférence des câbles, f …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 127interférence intersymbolique — tarpimpulsiniai trukdžiai statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. pulse intermodulation interference vok. Nachbarimpulsstörungen, f rus. межимпульсные помехи, f pranc. interférence intersymbolique, f …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 128interférence intersymbolique — tarpženklinė interferencija statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. intersymbol interference vok. Zwischenzeicheninterferenz, f rus. межсимвольная интерференция, f pranc. interférence intersymbolique, f …

  Radioelektronikos terminų žodynas